LEVERANS
Biljetter levereras digitalt som E-biljett.
Det är QR-koden/streckkoden som är din biljett, QR-koden/streckkoden är unik och gäller en gång.
E-biljetter – Du mottar din E-biljett via e-post, glöm inte att kontrollera din skräpkorg! Det finns olika sätt att visa upp din E-biljett. Du kan skriva ut din E-biljett (pdf), du kan ladda ner biljetten till din wallet i telefonen, eller visa upp bokningsbekräftelsen med QR-koden. Observera att utskrift skall vara i god kvalité, skärmdump gäller inte då de inte kan skannas.

BILJETTEN
QR-koden eller streckkoden är din nyckel till ett specifikt evenemang. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Det vill säga att biljetter som har annullerats på grund av att de till exempel borttappats, inte längre gäller som nyckel. Får du en ny biljett sänd till dig är det den senaste streckkoden som gäller. Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt försöka användas flera gånger.

Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Det kan dock finnas evenemang där det efterfrågas ID i entrén, men det framgår i så fall tydligt på hemsidan samt på biljetten.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt ändamål, inkluderande:

  • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör som artist.
  • Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till en försäljning av olika slag – såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande – såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör eller artist.
  • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.

DIREKTKÖP
Vi tillämpar inte bokning av biljetter, alla köp är direktköp.

FÖRSVUNNA BILJETTER
I första hand kontaktar du oss via e-post, info@freadalsgard,se eller telefon 070-715 89 59

BETALNING
Alla priser är angivna inklusive moms, skatter serviceavgift.

BETALMETOD
Köp kan betalas med Swish, Visa, Mastercard.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER EN BILJETT
Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Du är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

INSTÄLLT/FLYTTAT EVENEMANG
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I de fall evenemang flyttats eller ställts in gäller de villkor som står i informationen som går ut till kund i samband med inställt/flyttat evenemang av arrangören via den mailadress som användes vid biljettköpet. I sällsynta fall kan ett evenemang ställas in med kort varsel, då uppdateras hemsida och sociala medier med information.
Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställt evenemang. Biljettpriset återköps, ej service- eller eventuella leverans-/distributionsavgifter.

Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras alls. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte att betrakta som ett inställt evenemang, och ersättning för biljetterna återbetalas då normalt inte.
Vid flyttat evenemang erbjuds kunden att acceptera nytt datum eller återbetalas. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas ej service- eller eventuella leverans-/distributionsavgifter.

Själva återbetalningen genomförs av Freadals Bed & Breakfast i Åsa AB Återbetalning sker till det betalsätt som användes vid biljettköpet. Under normala förhållanden är tid för återbetalning vid inställt/flyttat evenemang cirka 14 bankdagar. Ränta utgår ej. Eventuella förluster eller andra kostnader som har uppstått i samband med ett inställt evenemang ersätts ej. Återlösen av biljetter görs ej efter angivet sista datum.

ÅNGERRÄTT
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp och avsäger sig ångerrätten. En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Du är själv ansvarig för att leveransuppgifter och övriga uppgifter är korrekt angivna vid köpet (rätt e-postadress, rätt evenemang, rätt antal och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan evenemanget äger rum. Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat.

Ångerätten gäller dock köp av biljetter till ex. julbord, eller andra aktiviteter som inte är att betrakta som artistevenemang. Då tillämpas ångerrätt där pengarna återbetalas om avbokning sker minst 2 veckor före aktiviteten.

MISSNÖJEN OCH KLAGOMÅL PÅ EVENEMANG
Efter genomförd konsert/föreställning betraktas evenemanget som godkänt av dig som besökare. Klagomål som skymd sikt eller liknande skall meddelas personal på plats i samband med evenemangsstart.

KÖP ENLIGT FORCE MAJEURE-KLAUSULEN
I de fall evenemang ej kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll, som skäligen, inte har räknats med när avtalet ingicks och vars följder inte denne skäligen ej kunde undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från skadeståndsskyldighet och andra påföljder. Detta innefattar bl.a. krig, naturkatastrofer, bränder, vattenskador, virusattacker, epidemier, pandemier och andra oförutsedda omständigheter som den ansvariga arrangören inte kan förhindra genom att vidta rimliga åtgärder.

VILLKOR FÖR BILJETTKÖPET
Förlorad biljett ersätts ej. Om du har valt E-biljett som leveransalternativ har du möjlighet att beställa en ny biljett. Observera att E-biljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Om biljetten makuleras av någon anledning, så gäller inte streckkoden längre.

Om du får förhinder inför ett evenemang är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan, observera dock att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där ID efterfrågas, t.ex. studentkort, pensionärsrabatt, kundklubbserbjudande eller liknande. Med undantag i de fall evenemanget har personliga biljetter.

PERSONLIGT BRUK
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst.